Návod na používanie masážneho stola

Pred použitím masážneho lehátka si dôkladne prečítajte priložený návod na použitie výrobku, pri inštalovaní dodržujte nižšie uvedené postupy.

Rozloženie masážneho stola:

 1. Opatrne odstráňte ochrannú fóliu a vyberte masážny stôl z ochrannej tašky.
 2. Odomknite bočné pracky, ktorými sú spojené obe pohyblivé časti stola. Roztiahnite obe časti stola, až kým nebudete vedieť otvoriť nohy a vyberte príslušenstvo.
 3. Masážny stôl môžete postaviť v prípade, že nohy sú rovné a drôty nikde nie sú zaseknuté.
 4. Stôl postavte na rovnú plochu a dbajte na to, aby nohy mali nastavenú rovnakú výšku.
 5. Ak si lehátko chcete postaviť bez pomoci, lehátko postavte na bočnú stranu tak, aby rukoväť stola bola hore a vyrovnajte nohy stola. Chyťte rukoväte stola, oprite sa jednou nohou o bližšiu nohu stola a jedným razantným pohybom postavte stôl na nohy.

Pri rozložení a používaní masážneho stola sa vyhýbajte kontaktu ostrých predmetov. Pri prenášaní a skladovaní výrobku používajte tašku, aby ste tak predišli predčasnému opotrebeniu výrobku a chránili stôl pred znečistením a poškodením. Používaním tašky zabezpečíte dlhú životnosť výrobku.

Skladanie masážneho stola:

 1. Masážny stôl poskladajte až v prípade, že na ňom klient neleží.
 2. Pri skladaní stôl otočte na bok, kde sú umiestnené gumené ukončenia nohy.
 3. Po uvoľnení drôtov a pokrčení nôh začnite dve pohyblivé časti stola približovať k sebe. Dbajte na umiestnenie drôtov.
 4. Príslušenstvo dajte späť do gumeného nosníka tak, aby nevytlačilo nohy stola. Skladanie stola bude jednoduchší, ak oblúk drôtov nebude smerovať do vnútra stola, ale smerom von.
 5. Poskladajte obidve pohyblivé časti stola a zamknite pracky. Stôl môžete jednoducho dať naspäť do ochrannej tašky.

Prenášanie masážneho stola:

Na uľahčenie prenášania stola Vám pribalíme aj praktickú tašku ako darček. Vložte masážny stôl do tašky a zavrite tašku tak, aby rukoväť stola zostala voľná. Stôl môžete prenášať aj pomocou ramennému popruhu tašky. Bočná rukoväť tašky ale neslúži na prenášanie, pomáha len pri navigácii stola v prípade, keď stôl prenášate pomocou ramennému popruhu.
 

Nastavenie výšky stola:

Správna výška závisí od výšky (postavy) manipulátora a od typu ošetrenia. Aj keď je výška, ktorá bola nastavená výrobcom správna,  prekontrolujte stôl a zatiahnite skrutky, ktoré sa mohli vplyvom dopravy a manipulácie uvoľniť. Uistite sa, že všetky nohy stola sú v rovnakej výške.
 

Čistenie a údržba:

Na nohy dreveného stola je nanesená vrstva laku, ktorú sa odporúča aspoň každé 3 mesiace ošetriť prípravkom na ošetrenie dreva. Pri týchto masážnych stoloch sa vyhýbajte vysokým teplotám, vode a pare. Vysoké teplotné výkyvy tiež môžu poškodiť stôl. V prípade, že sa stôl dostal do styku s vodou, čo najskôr utrite túto časť do sucha.
 

Pred použitím prečítajte a dodržujte nasledujúce pokyny:

 • Pri prvom rozložení poťahy obidvoch pohyblivých častí masážneho stola môžu byť zlepené. Vo väčšine prípadov pomalým opatrným roztiahnutím sa tieto poťahy oddelia. Ak sa Vám to nepodarí, fénom zohrejte zlepenú oblasť a pokúste sa časti oddeliť od seba. Môžete použiť aj prsty alebo tupý nástroj.
 • Pri rozložení a skladaní stola dbajte na to, aby drôty boli na správnom mieste; ak niektoré z nich sú zaseknuté, neťahajte ich; po ich zarovnaní stôl budete môcť jednoducho otvoriť, či poskladať.
 • Masérsky stôl sa nedá poskladať, ak opierky rúk a hlavy nie sú správne uložené – opierky vytláčajú nohy. Príslušenstvo posuňte a skúste stôl znovu poskladať. Stôl nebudete môcť poskladať ani v prípade, ak drôty nebudú na správnom mieste. Preto ich skontrolujte a pokúste sa znovu poskladať stôl. 
 • Ak neviete upevniť pracky, pravdepodobne nastala niektorá z hore uvedených situácií, preto prejdite krok za krokom návod ako poskladať masážny stôl. Pri skladaní ani rozkladaní stola nepoužívajte silu. Poťah chráňte pred ostrými predmetmi (napr. nožnice, ihly, kľúče, prstene), môžu poškodiť a roztrhnúť poťah.
 • Poťah nevystavujte vysokým teplotám, priamemu slnečnému žiareniu, pretože môže stratiť farbu.
 • Drevené časti masážneho stola nevystavujte vysokým teplotám a vode, môže dôjsť k ich deformovaniu.
 • Na masérsky stôl sa nastupuje z boku, v mieste, kde sa dve pohyblivé časti dotýkajú – najprv si sadnite a postupne si môžete ľahnúť. Ak si na stôl nesprávne líhate, môže dôjsť k jeho poškodeniu. Nemôžete naskočiť, kľaknúť či nastúpiť opieraním sa o lakeť, pretože vyviniete príliš veľký tlak v jednom bode a môže dôjsť k poškodeniu stola. Výrobcom povolenú záťaž neprekročíte, ak stôl zaťažíte rovnomerne. Pri 3-dielnych stoloch mimoriadne dbajte na to, aby ste nenastupovali zo zadu, pretože by ste kolenom vyvinuli nadmierny tlak na tretiu pohyblivú časť, ktorá je tenšia a mohla by prasknúť.
 • V prípade 3-dielnych stoloch pre zdvyhnutie tretej časti stola, ktorá slúži na polohovanie nôh, odomknite pracku a zdvyhnite tretú časť na žiadanú výšku. Dbajte na to, aby na oboch stranách bola nastavená rovnaká výška a skontrolujte, či je tretia časť stabilná. Tretiu časť vrátite naspäť do pôvodnej polohy zdvyhnutím na maximálnu výšku, kde sa konštrukcia uvoľní a tretia časť sa ľahko sklápne naspäť na svoje miesto.
 • Pri trojdielnych masérskych stoloch si nesmiete sadnúť na tretiu časť alebo opierať sa o ňu; tá slúži výlučne na zdvihnutie dolných končatín. Tretia časť je pripevnená k stolu iba z dvoch strán, ak ju neprimerane zaťažíte, môže dôjsť k prasknutiu. Masérsky stôl je konštruovaný na jednu osobu. Na stole nemôže byť viacero osôb ani v prípade, že ich spoločná hmotnosť je menšia než uvedená nositeľnosť stola.
 • Na všetky skladacie stoly treba správne nasadnúť a zosadnúť. Ak na to nebudete dbať a nedodržíte hore uvedené pokyny, môže dôjsť k poškodeniu vyplývajúcu z nesprávneho použitia. V takomto prípade nemôžete uplatniť záruku na výrobok.
 • Nečistotu, prach, olej treba utrieť vlažnou vodou obsahujúcou prací prostriedok. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce alkohol či iné silné dezinfekčné prostriedky, lebo môže dôjsť ku rozpadnutiu, prípadne poškodeniu poťahu. K dezinfekcii používajte výlučne dezinfekčný roztok na báze izopropanolu, ktorý je určený na polyuretán-vinyl.
 • Pravidelne skontrolujte upevnenia skrutiek (môžete tým predísť vŕzganie stola); uistite sa, že všetky súčiastky sú na svojom mieste v pôvodnom a nepoškodenom stave. Nesprávne udržiavané stoly môžu spôsobiť zranenie.
 • Masážny stôl nepreťažujte, dodržte všetky pokyny správneho použitia, inak môže dôjsť k poškodeniu stola i zraneniu používateľa.

Používanie príslušenstva pre masážny stôl:

 • Podhlavník v tvare U pripevnite na držiak pomocou suchého zipsu. Držiak vložte do otvorov na konci stola, pri otvore na tvár (hlavu). Pri tejto činnosti uvoľnite rýchloupínak vytiahnutím doprava (smerom od držiaka). Nastavte želanú výšku podhlavníka a upevnite ju pritlačením rýchloupínaka doľava (smerom k držiaku). Ak je držiak podhlavníka labilný, vytiahnite ju z otvorov, uvoľnite rýchloupínak a začnite ňou krúžiť okolo vlastnej osi. Vplyvom tejto činnosti sa zosilní fixácia držiaka. Pokiaľ pri krúžení rýchloupínakom cítite, že sa os pohybuje, tak ju musíte skrutkovačom zatiahnuť na druhej strane.
 • Podložka pod ramená slúži na zväčšenie šírky stola, a tým zabezpečuje väčšie  pohodlie pre klienta. Podložku pod ramená vložte do otvorov umiestnených na bokoch stola. Samozrejme stôl môžete používať aj bez príslušenstva.
 • Príslušenstvo ako podhlavník tvaru U, podložka pod ramená, operadlo na lakte slúžia výlučne len na podporu pohodlia klienta, vyvinúť tlak na tieto príslušenstvá je zakázané.

Pri nedodržaní pokynov a odporúčaní v tomto návode sa stôl môže poškodiť, dokonca aj zlomiť. V takomto prípade sa záruka nevzťahuje na stôl. Vyvíjať tlak na stôl opieraním laktí či kolien je zakázané a záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté touto činnosťou. Preťažovať stôl je nebezpečné a zakázané. Udaná nosnosť stola je daná hmotnosťou zákazníka a silou, ktorá sa naňho vyvinie pri manipulácii.